سموم کشاورزی

شرکتهای تولید کننده سموم کشاورزی / لیست تامین کنندگان آن

با پیشرفت تکنولوژی و صنعتی شدن تقریبا تمامی مشاغل در دهه های پیش، صنعت کشاورزی که مربوط به مهمترین بخش از زندگی ما انسان ها یعنی غذا و خوراک هست، نیز دچار تحولات عظیمی شده است. تمامی ادوات کشاورزی از مراحل پیش تولید مثل شخم زنی و کاشت تا مراحل تولید و برداشت، کاملا مکانیزه و پیشرفته شده است.می دانیم که تولید یک محصول سالم و طبیعی کشاورزی، بدون استفاده از سموم و کودهای کشاورزی خوب امکان پذیر نیست. زمین های کشاورزی همواره در خطر هجوم آفت ها و ملخ هاست که میتوانند تمام تلاش کشاورزان را در طی چند روز نابود کنند. بنابراین نقش سموم کشاورزی برای جلوگیری از خساراتی که آفت ها به زمین و محصولات وارد میکنند، بسیار حائز اهمیت است.در نتیجه سرتاسر دنیا دانش و همت خود را در این امر گماشتند تا سموم کشاورزی کارآمدتری برای مقابله با خطراتی که مزارع سبز کشورشان را تهدید میکنند، تولید کنند. بنابراین شرکتهای تولید کننده سموم کشاورزی بسیاری در سرتاسر دنیا بوجود آمدند و از ابتدای کار تلاش میکنند تا روز به روز سطح کیفی سموم تولیدی خود را افزایش دهند. تا به امروز کمپانی های زیادی توانستند مرزهای کیفی این عنصر مهم و حیاتی کشاورزی را جابجا کنند و کودها و سموم سطح بالا و به تازگی، کاملا طبیعی و ارگانیک را ارائه دهند.در ادامه با این محصولات و شرکت هایی که در ایران آن ها را تولید میکنند، آشنایی بیشتری پیدا میکنیم.  ... ادامه مطلب